Фото - Автомобільна екскурсія по КиУР, 25. 10. 2015

 
Автомобільна екскурсія по КиУР, 25. 10. 2015
Car tour of the Kiur, 25. 10. 2015

Nikon D300S [16 фото]
Киев
ДОТ КиУР1100 x 731
Автомобільна екскурсія по КиУР, 25. 10. 2015


1000 x 664
Автомобільна екскурсія по КиУР, 25. 10. 2015


598 x 900
Автомобільна екскурсія по КиУР, 25. 10. 2015


1000 x 664
Автомобільна екскурсія по КиУР, 25. 10. 2015


531 x 800
Автомобільна екскурсія по КиУР, 25. 10. 2015


1000 x 727
Автомобільна екскурсія по КиУР, 25. 10. 2015


1000 x 664
Автомобільна екскурсія по КиУР, 25. 10. 2015


598 x 900
Автомобільна екскурсія по КиУР, 25. 10. 2015


598 x 900
Автомобільна екскурсія по КиУР, 25. 10. 2015


618 x 900
Автомобільна екскурсія по КиУР, 25. 10. 2015


620 x 900
Автомобільна екскурсія по КиУР, 25. 10. 2015


1000 x 720
Автомобільна екскурсія по КиУР, 25. 10. 2015


1000 x 774
Автомобільна екскурсія по КиУР, 25. 10. 2015


1175 x 800
Автомобільна екскурсія по КиУР, 25. 10. 2015


598 x 900
Автомобільна екскурсія по КиУР, 25. 10. 2015


633 x 900
Автомобільна екскурсія по КиУР, 25. 10. 2015